fbpx

83% havre

Andra ”havrebröd” innehåller också havre, men framför allt vete eller något av våra andra gluteninnehållande sädesslag. Att vår havre kommer från bönder i Sverige och andra nordiska länder, där kunnandet om havre är stort och hur kontaminering från andra sädesslag kan undvikas är viktigt. Oates bakar endast bröd på ”ren havre”. Ren havre innebär att den under hela produktionskedjan hanterats enligt strikta bestämmelser för att undvika kontaminering av gluten.

Hur mycket havre kan det finnas i ett havrebröd som bara innehåller 100% ren havre?

Pristävling 100% Ren Havre

Flera havrebröd innehåller idag ren havre som är glutenfri. Begreppet ”ren havre” är en garanti för att havren är odlad och hanterad på ett säkert sätt och att den inte är kontaminerad av andra gluteninnehållande spannmålsprodukter i hanteringskedjan.

Att den produkt som du köper innehåller mycket eller lite sådan ”ren havre” kan därför vara viktigt, då det saknas motsvarande kvalitetsgaranti för andra råvaror än havre. Dvs finns det mycket ren havre i det bröd du köper finns det mindre plats för andra mindre kontrollerade råvaror i brödet och tvärsom.

Oates bakar endast bröd på ”ren havre” som kommer från bönder i Sverige eller andra nordiska länder, där kunnandet om havre är stort och kontaminering från andra sädesslag kan undvikas och garanteras.

Fråga:

Hur mycket havre kan det finnas i ett havrebröd som uppges innehålla 100% ren havre?
1      5 % Ja Nej
2     13 % Ja Nej
3     34 % Ja Nej
4     83 % Ja Nej
5     100 % Ja Nej

De 25 först inkomna rätta svaren under veckorna 49 och 50 premieras med tre bröd från Oates. Bröden skickas till vinnarna med DHL Service Point nästkommande vecka efter tävlingen avslutats.

För att delta, maila ditt svar med namn, adress och mobiltelefonnummer till: info@oates.se

Rätt svar publiceras i v 51.

Vår dataskyddspolicy hittar du här: www.oates.se/policy

Lycka till!

Ren havre

Vi använder bara nordisk havre i våra bröd, då vårt klimat är idealiskt att växa i. Havren får långa ljusa dagar på sommarhalvåret med oftast korta perioder av intensivt regn. Detta gör att havren normalt växer i lagom takt och blir näringsrik, välvuxen och håller hög kvalitet.

Läs mer