fbpx

Hans och havren

Vem ligger bakom Oates innovativa havrebröd? Möt Hans, näringsexperten, som tidigt fastnade för havrens nyttiga egenskaper och de kunskaper som skulle krävas för att kunna erbjuda den typ av produkt som Oates nu lanserar.

Redan för 20 år sedan godkände det amerikanska livsmedelsverket FDA havre som ett så kallat ”functional food” livsmedel baserat på sina kolesterolsänkande egenskaper. Men det skulle krävas en omställning av både odling och hantering för att få fram havre, säker för alla med glutenbesvär. De första trevande stegen mot ren havre togs i mitten av 90-talet där Hans var en av de drivande krafterna. Efter många års utveckling och förändringsarbete kan nordiska lantbrukare idag erbjuda ren havre till alla människor som söker ett naturligt livsmedel.

I en artikel om ren havre i Lantmannen 6/1999 intervjuas Hans, som ser ljust på framtiden och de produkter som den rena havren kan ge upphov till. Att det sedan dröjt 20 år innan ett rent havrebröd lanseras är kanske inte så konstigt. Det har funnits många olika problem att lösa. Vägen dit har varit lång, en hel bransch som ska övertygas och förändras samt ett stort antal bak hemma i Hans egna kök. Tack vare sin långa yrkeserfarenhet från olika områden relaterade till livsmedel och biokemi har möjligheten till avancerad produktutveckling funnits där. Detta tillsammans med den starka övertygelsen om havrens potential och egna glutenbesvär, vilket fungerat som en motor under hela processen.

Det har tagit tid, men resultatet är här och tillsammans med en produkt som Hans och teamet är otroligt stolta över!