fbpx

Havre innehåller resistent stärkelse – Prebiotika!

Stärkelse är den vanligaste kolhydraten i mat. Den bryts ner relativt snabbt i kroppen och ombildas därvid till glukos. Beroende på bakgrund och inte minst hur den behandlats kan den intagna stärkelsen få stor inverkan på kroppens insulinsvar. Ur denna synvinkel är havrestärkelsen närmast idealisk då den ger en låg glykemisk belastning och därmed liten effekt på ditt blodsocker. Förutom stärkelse innehåller särskilt havre också något som kallas resistent stärkelse. Som namnet antyder påverkas den mycket mindre av de enzymer kroppen använder för att bryta ner maten. Resultatet blir istället att den resistenta stärkelsen i hög utsträckning passerar tunntarmen för att istället omvandlas av bakterier i tjocktarmen. Resultatet blir korta fettsyror som tas upp av kroppen och därigenom påverkar blodsockerreglering och insulinkänslighet positivt. Den resistenta stärkelsen i havre efterliknar i hög grad de egenskaper som kostfiber har.

Resistent stärkelse kan också betraktas som en form av prebiotika, dvs ämnen som stimulerar tillväxten av positiva tarmbakterier (probiotika). Probiotika är idag ett känt begrepp och även om det finns många olika produkter på marknaden är effekten oftast svårdokumenterad.