fbpx

Havrens historia

Havren är vårt yngsta spannmålslag och har sitt ursprung i Sydeuropa. Havre dök först upp som ogräs i andra odlingar. Den visade sig dock vara så pass konkurrenskraftig att den började odlas som gröda, vilket skedde någon gång kring vår tideräknings början.

I Norden började havre odlas i större utsträckning under 1700-talet, och odlingen växte snabbt för att nå en topp under slutet av 1800-talet. Då utgjorde havre omkring hälften av den skördade spannmålen.