fbpx

Svart och vit havre

Havre (Avena sativa) kan utseendemässigt delas in efter färg på kornen och i olika former beroende på vippans utseende. Havre benämns som svarthavre om kornen är mörka och vithavre om kornen är ljusa.
Traditionellt sett var det svarthavre som gavs som foder åt hästar. Idag odlas denna sort väldigt lite, istället är det vithavren som dominerar och används till livsmedelsproduktion.