fbpx

Havre – en historiskt viktig exportvara
Havre är ett tåligt sädesslag som klarar kyla väl och inte behöver så mycket ljus. Det passar alltså alldeles utmärkt för svenska förhållanden och har också odlats här mycket länge. Under 1800-talet var det en av Sveriges viktigaste exportprodukter och användes huvudsakligen som hästfoder. Även nu används största andelen av den havre som odlas i Sverige till foder, men havregryn har också blivit en basvara i många hem, vilket är utmärkt för miljön och för hälsan.

Idag exporterar Sverige 250 000–300 000 ton havre om året. Det betyder att exporten åter har nått den nivå den hade när den var som störst på 1800-talet.