fbpx

Havre och diabetes

Havre ger en låg glykemisk belastning, vilket innebär att du får en långsammare blodsockerhöjning och ett lägre insulinpåslag efter en måltid bestående av havre jämfört med t.ex. vete. Den bidrar därmed till att hålla blodsockret på en jämn nivå, till en hälsosammare fettomsättning och lägre blodfettsnivåer. Havre kan på så sätt bidra till en jämnare blodsockernivå hos diabetiker.