fbpx

Är havre verkligen glutenfri?

Havre är en naturligt glutenfri gröda, men kan kontamineras av gluten under odling eller hantering.

I Sverige och Norden är det bönder som är specialiserade på odling av havre som klarar av att hålla hela produktionskedjan helt fri från gluteninnehållande sädesslag. Det innebär att risken för kontaminering från de andra sädesslagen är undanröjd så långt det är möjligt. Förutom att havren ska odlas enligt en väl utvecklad plan, som förhindrar kontaminering, ska lantbrukaren och den lagercentral som skall ta emot havren kunna garantera och verifiera att odlings- och transportföreskrifterna efterföljs. Hela kedjan är en avancerad process som gör att denna ”rena” havre blir dyrare att framställa än vanlig havre.

Ren havre är det begrepp myndigheterna valt för att benämna havre som innehåller mindre än 0,002% gluten eller 20 mg gluten per kg, det vill säga den nivå som anses säker för glutenkänsliga personer. Ett certifikat som intygar att gluteninnehållet är mindre än 0,002% gluten eller 20 mg gluten per kg är det slutgiltiga beviset på att den rena havren håller rätt kvalitet.