fbpx

Hvad er havre?

Havre (Avena sativa) er en planteslægt af græsser med oprette kraftige strå, som kan blive ganske høje.

Havre er selvbestøvende og selvbefrugtende. En måde at skelne imellem  forskellige havresorter er ved at se, hvilken farve kornet har. Der findes hvid-, gul -og sort havre.

I Sverige er det kun den gule havre, som anvendes inden for levnedsmiddelområdet. Sort havre bruges først og fremmest til heste på grund af denne havres høje energiindhold (mere fedt).

Havre dyrkes i hele Norden, fordi et klima med lange lyse sommerdage og korte perioder med intens regn giver havre ideelle vækstbetingelser.

Det betyder, at havre almindeligvis vokser i et langsomt tempo og bliver veludvokset og dermed næringsrig med høj kvalitet.

Oates brød indeholder kun de havretyper, som efter nordisk vis har vokset sig moden langsomt.   Cirka syv procent af dyrkningsarealerne i Sverige er havremarker. Udbyttet er godt og Sverige er en af de største havreproducenter i verden.