fbpx

Er havre virkelig glutenfri?

Havre er en naturlig glutenfri afgrøde, som imidlertid kan blive kontamineret af glutenholdige kornsorter under dyrkningen eller håndteringen.

I Sverige og i det øvrige Norden har landmænd specialiseret sig i dyrkning af havre på en måde, så hele produktionskæden holdes fri for glutenholdige kornsorter.

Risikoen for forurening med  andre kornsorter  undgås dels ved at dyrke havren efter en veludviklet plan, som  forhindrer kontaminering, dels ved at  landmanden og det opbevaringscentret,  som modtager havren, følger dyrknings- og transportreglerne herunder garanterer og verificerer, at reglerne er fulgt.

’Ren havre’ er det begreb, som myndighederne i Sverige anvender om havre, der indeholder mindre end 0,002% gluten eller 20 mg gluten pr. kg;  det vil sige det niveau, der anses som sikkert for glutenovefølsomme mennesker.

Et certifikat som bekræfter at glutenindholdet er mindre end 0,002% gluten eller 20 mg gluten pr. kg, dokumenterer, at havren er ren og  har den rette kvalitet.

Hele kæden af havrefremstilling  er en avanceret proces, som  gør at  ’ren havre’ er dyrere at producere end almindelige havre.