fbpx

Oates havre

Vi bruger kun nordisk havre i vores brød, da vores klima gør det ideelt at dyrke havre, som har gode vækstbetingelser, der skyldes lange lyse dage i sommermånederne med korte perioder af intens regn. Det betyder, at havren modnes i et langsomt tempo og derfor får en høj kvalitet.

Havre dyrkes i hele Norden, hvilket betyder,at den er tilgængelig overalt og ikke behøver at blive transporteret over lange afstande.

Cirka syv procent af dyrkningsarealerne i Sverige er egnet til havre, og udbyttet på markerne er godt. Derfor er Sverige en af verdens største havreproducenter!

Svensk havre er måske den allerbedste med sit høje indhold af betaglukaner.Den er produceret af landmænd, der er specialiseret i dyrkning af havre, som holdes helt fri for andre kornsorter.

Derfor er risikoen for kontaminering fra andre konsorter fjernet.

Ren havre

’Ren havre’ er det begreb, som myndighederne har valgt at kalde havre, der indeholder mindre end 0,002% gluten eller 20 mg gluten pr. kg, det vil sige, det niveau, der anses som ufarligt og sikkert for glutenfølsomme personer.

Ud over, at havre skal dyrkes efter en nøje tilrettelagt plan, som forhindrer kontaminering, skal landmanden og opbevaringscentralen, som modtager havren, være i stand til at garantere og verificere, at såvel dyrknings- som transportreglerne følges. Hele kæden fra jord til bord er en avanceret proces, der gør råvaren dyrere at producere end almindelige havre.

Et certifikat, som bekræfter, at glutenindholdet er mindre end 0,002% gluten eller 20 mg gluten pr. kg, dokumenterer, at den rene havre har den rigtige kvalitet. Al havre til vores Oates brød er såkaldt ’ren havre’ fra Sverige eller fra et af vore nordiske nabolande.

Det absolut vigtigste udvalgskriterium er kvaliteten.

Flere nordiske lande har igennem mange år arbejdet på at for at forbedre dyrkningen af havre, således, at den ikke kontamineres af gluten. Oates’ grundlægger, Hans Jungvid var én af pionererne, som indså vigtigheden af kontrolleret havredyrkning allerede i 1999.